Célkitűzés: 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektorai 2016 őszén együttműködési keretmegállapodást írtak alá, amelynek értelmében együttműködnek az NKE által elnyert Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. kiemelt projektje szakmai céljainak megvalósításában. Az együttműködés két fő iránya a továbbképzés, beleértve tananyag kidolgozását, kurzusok megtartását és szakkönyv készítését, valamint a kutatás, egy kutatóműhely létesítése és működtetése az NKE szabályzatai szerint. Az együttműködés témaköre mind a továbbképzés, mind a kutatás vonatkozásában az okos város volt. Az NKE igényének megfelelően egy 2 napos, 16 órás továbbképzési tanfolyam tematikáját dolgoztuk ki, amely sikerrel végigment az NKE továbbképzési minősítési rendszerén, és először 2017 tavaszán került meghirdetésre a köztisztviselők körében, a KÖFOP finanszírozásában. Azóta az NKE Ménesi úti kampuszán 14 kurzust bonyolítottunk le (egy-egy kurzuson a hallgatók max száma: 30 fő), összesen kb. 320 hallgató tett le sikeres vizsgát. Az előadásokhoz prezentációs anyagok készültek, amelyet a hallgatóság elektronikusan és nyomtatásban is készen kapott.
Tantárgyfelelős: 

Sallai Gyula

Letölthető anyagok: 

A prezentációs anyagok témái az alábbiak:

11-2     Az okos város koncepció és az internet ökoszisztéma (Sallai Gyula)

13        Okos város modellek, tervek és tapasztalatok (Kovács Kálmán)

14        Okos város modellek, tervek, EU követelmények (Bakonyi Péter)

15-6     Infokommunikációs infrastruktúra (Vida Rolland)

17-8     Okos város példák, okos kisvárosi stratégia – Gyakorlat (Bakonyi Péter)

21        Okos városi környezet (Kovács Kálmán)

22        Okos városigazgatás (Nemeslaki András)

23        Okos közlekedés (Vida Rolland)

24        Okos energetika (Vida Rolland)

25        Okos életvitel (Hanák Péter)

26        Okos biztonság (Krasznay Csaba)

27        Okos életvitel alkalmazások – Gyakorlat (Hanák Péter)

28        Okos város megvalósuló megoldások – Gyakorlat (Henk Tamás)