11.18
Ujvári János diplomadíj-pályázat 2020 - Időpontja: 2019.11.18.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a 2019/2020. tanév őszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot. A hallgatók az eddig megszokott rendszerben pályázhatnak, ám a képzések tartalmát az SZTNH kibővítette és a díjazás mértékét megemelte.

A legfontosabb információk az UJDP 2.0 pályázatról:

 • A pályázat célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.
 • A pályázatot két ütemben, az őszi és a tavaszi félévre külön hirdetik meg.
 • A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez.
 • A legjobb pályázók között öt kategóriában három díjat osztanak ki, 250.000, 200.000 és 150.000 Forint értékben.
 • A díjazásban nem részesülő, de pályázatát sikeresen befejező hallgatók értékes könyvjutalomban részesülnek.

 A pályázat őszi ciklusára való jelentkezés határideje 2019. november 30., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2020. április 2.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/szellemitulajdon-vedelmi-kepzes/ujvari-janos-diplomadij-palyazat

 

11.12
Fizika mindenkinek – Matematika mindenkinek - Időpontja: 2019.11.12.

Tudományok a műszaki világban, a művészetekben és a mindennapokban


Országos verseny középiskolák 9-13. osztályos tanulói számára


A versenyek részleteiről és lebonyolításáról alább olvashatnak:

Fizika mindenkinek

Matematika mindenkinek

10.30
Regisztráció EFOP Workshopra - 2019.11.22-23. - Időpontja: 2019.10.30.

Workshop - 2019. november 22-23. Balatonfüred
EFOP-3.6.2-16-2017-00013
Innovatív Informatikai és Infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések

A workshop végleges programja.

*Kötelező

A regisztrációval a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatait az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

10.30
Workshop előadás felhívás - Időpontja: 2019.10.30.

Workshop előadás felhívás
INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁK ÉS KIBERFIZIKAI RENDSZEREK workshopra

Időpont: 2019. november 22-23.

Helyszín: Astoria Hotel*** (8230 Balatonfüred, Jókai utca 28.)

 

Kedves Kolléga!

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN) c. projekt B/ pillére 2019. november 22-23-án tartja Balatonfüreden 3. workshopjára.

 

ELŐZETES PROGRAM:

  2019. november 22.

  9:00 – 10:00           REGISZTRÁCIÓ, KÁVÉ, MEGNYITÓ, KÖSZÖNTÉSEK

10:00 – 18:00           ELŐADÁSOK KÁVÉSZÜNETTEL, EBÉD

19:00 – 21:30           VACSORA

  2019. november 23.

  9:00 – 15:00           ELŐADÁSOK KÁVÉSZÜNETTEL, EBÉD

16:00 – 17:30           KUTATÓI TRÉNING, KÁVÉSZÜNETTEL, ZÁRSZÓ

 

A rendezvényen a három intézmény kutatói és meghívott vendégei angol nyelvű előadásokon mutatják be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-3.6.2-16-2017-00013) pályázat térségi kapcsolódási lehetőségeit, valamint a projekt 3. mérföldkő végéig elért értékes eredményeket. A workshopra előadásokkal 2019. november 8-ig lehet jelentkezni ezen a címen az előadás címével, szerzőinek nevével és az előadás tartalmának angol nyelvű, maximum 1000 karakteres ismertetésével.

Tisztelettel,

Dr. Jereb László
szakmai koordinátor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyesült Innovációs és Tudásközpont

10.15
Ösztöndíj pályázat 2019.11.01 - Időpontja: 2019.10.15.

Pályázati felhívás

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján a hallgatók konzultációs tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében.

Az ösztöndíjról: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot nyert el „Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében 3 kutatási pillér részeként a BME-n 15 témában, 6 tanszéken folyik kutatás a megadott témavezetők irányításával:

 1. pillér: Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság
 1. Dinamikus modellezés (Mezei Gergely, AUT)
 2. Programelemzési módszerek alkalmazása kártékony programok azonosítására és vizsgálatára (Buttyán Levente, HIT)
 3. Konvergens IoT megoldások - Egységes szoftverfejlesztési módszertan alapkutatási komponensei (Lengyel László, AUT)
 4. Anomizálás folyamatosan érkező adatokban (Dudás Ákos, AUT)
 5. Szolgáltatásbiztonság garantálása CPS rendszerekben (Pataricza András, MIT)
 1. pillér: Infokommunikációs hálózatok és kiberfizikai rendszerek   
 1. Valós idejű CPS rendszerek (Kovácsházy Tamás, MIT)
 2. „Felhő” alapú hálózati megoldások (Cloud Networking) (Maliosz Markosz, TMIT)
 3. Felhő alapú szolgáltatások minősége (Szeberényi Imre, IIT)
 4. SDR-based, open IoT prototyping platform (Horváth Péter, HVT)
 5. Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák (Gerhátné Udvary Eszter, HVT)
 6. A digitális infrastruktúra szolgáltatási képességeinek fejlesztése és automatikus üzemeltetésének megalapozása (Do Van Tien, HIT)
 1. pillér: Intelligens adatelemzés
 1. Gyengén koherens sokdimenziós idősorok modellezése mély tanulással (Tóth Bálint Pál, TMIT)
 2. Intelligens adatelemzés a CPS-ben (Pataki Béla, MIT)
 3. Nagy adathalmazok (Big Data) komplex struktúráinak előrejelzése az adattudomány módszereivel (Szűcs Gábor, TMIT)
 4. Döntéstámogató módszerek dinamikus orvosi képalkotó berendezésekhez (Szirmay-Kalos László, IIT)

A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése a balatonfüredi térség fejlődésének, a régió informatikai fejlődésének támogatása.  Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetői közül legalább egy szakmai ajánlás szükséges. A pályázatokat 2019. október 24-én 12:00 óráig kell papír alapon benyújtani az Andrási Petra BME EIT 1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1 ép. C szárny 209. szoba címen.   A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. november 1. – 2020. január 31. (maximum 3 hónap, de legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásáig)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft – 200.000 Ft/hó[1]

A pályázók köre: BME-n PhD képzésben aktív jogviszonyú nappali hallgatók, valamint azon legalább 3,5-es (görgetett) tanulmányi átlaggal rendelkező, utolsó kettő aktív félévükben legalább 40 kreditet teljesített aktív jogviszonyú nappali hallgatók, akik

a)      vagy mesterképzésen tanulnak,

b)      vagy az alapképzésen már specializációra kerültek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mentoroktató irányításával.

Bírálati szempont: szakmai tartalom/szakmai előzmény (téma, motiváció), tanulmányi előmenetel/tanulmányi eredmény, regionális kapcsolódás (konvergencia-régió, kiemelten Közép-Dunántúl).

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. október 28-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a pályázati adatlapon meghatározott e-mail címen kap értesítést.

A pályázati kiírás közzétételi helye: EIT honlap, VIK honlap, Neptun

 

2019. október

 

Dr. Charaf Hassan

       dékán

 

[1] Bíráló Bizottság értékelése és javaslata alapján kerül megállapításra az egyes pályázóknak adható ösztöndíj összege a benyújtott pályázat alapján.

Oldalak