01.30
Regisztráció EFOP 2. Mérföldkő Workshopra - Időpontja: 2019.01.30.

 

Workshop - 2019. január 30-31., Balatonfüred
EFOP-3.6.2-16-2017-00013
Innovatív Informatikai és Infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések

A workshop programja.

 

A "Regisztráció" gomb megnyomásával a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatait az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

*Kötelező

01.25
Nevezés a Fizika mindenkinek 2018-9 versenyre - Időpontja: 2019.01.25.

Fizika mindenkinek 2018 - nevezés

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges az érvényes nevezéshez.

A "Nevezés" gomb megnyomásával a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatokat az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

 

01.11
Fizika mindenkinek 2018 - pályamű benyújtása - Időpontja: 2019.01.11.

Kedves Pályázó!

A pályamű benyújtása előtt tekintse át az alábbi útmutatót. A feltöltés űrlapja az oldal alján kezdődik.

A pályaművek benyújtásának (feltöltésének) határideje: 2019. január 17.  2019. január 28-án.

Pályamű benyújtása

Az első fordulóban a benevezett csapatoknak prezentációt, vagy saját gyártású filmet (videót, animációt) kell készíteniük a fizika bármilyen alkalmazási területéről, pl. tudományos-műszaki, művészeti, illetve bármely gyakorlati témában. Filmmel (videóval, animációval) történő pályázás esetén 4-7 diából álló kiegészítő (magyarázó) prezentációt is be kell nyújtani. A pályaművekben felhasznált nem saját készítésű videók, filmek vagy animációk nem haladhatják meg egyenként a 30 másodpercet és összességükben a 2 percet, valamint forrásukat fel kell tüntetni.

A prezentáció (ppt, prezi) esetén az első szlájdon, film (animáció) esetén az indító képen és a kiegészítő prezentáció első szlájdján az alábbiakat kell feltüntetni:

 • pályázati kategória*
 • pályamű címe
 • csapat neve*
 • csapat tagjainak adatai: név és osztály

A *-gal jelölt adatok a nevezéskor rögzítésre kerültek, nem változtathatók meg! Kérjük, hogy a pályaműben a fentieken kívül egyéb adatokat (iskola, felkészítő tanár, stb.) NE tüntessenek fel!

A benyújtandó pályamű terjedelme:

 • a prezentáció terjedelme: maximum 15 dia
 • a film vagy animáció hossza: maximum 5 perc és a kiegészítő prezentáció 4-7 diából álljon.

--------------

Feltöltés

(Amennyiben Prezi prezentációt készített, annak linkjét írja szöveges dokumentumba és itt azt a dokumentumot töltse fel.)

01.11
Matematika mindenkinek 2018 - pályamű benyújtása - Időpontja: 2019.01.11.

Kedves Pályázó!

A pályamű benyújtása előtt tekintse át az alábbi útmutatót. A feltöltés űrlapja az oldal alján kezdődik.

A pályaművek benyújtásának (feltöltésének) határideje: 2019. január 17. 2019. január 28-án.

Pályamű benyújtása

Az első fordulóban a benevezett csapatoknak prezentációt, vagy saját gyártású filmet (videót, animációt) kell készíteniük a matematika bármilyen alkalmazási területéről, pl. tudományos-műszaki, művészeti, illetve bármely gyakorlati témában. Filmmel (videóval, animációval) történő pályázás esetén 4-7 diából álló kiegészítő (magyarázó) prezentációt is be kell nyújtani. A pályaművekben felhasznált nem saját készítésű videók, filmek vagy animációk nem haladhatják meg egyenként a 30 másodpercet és összességükben a 2 percet, valamint forrásukat fel kell tüntetni.

A prezentáció (ppt, prezi) esetén az első szlájdon, film (animáció) esetén az indító képen és a kiegészítő prezentáció első szlájdján az alábbiakat kell feltüntetni:

 • pályázati kategória*
 • pályamű címe
 • csapat neve*
 • csapat tagjainak adatai: név és osztály

A *-gal jelölt adatok a nevezéskor rögzítésre kerültek, nem változtathatók meg! Kérjük, hogy a fentieken kívül a pályaműben egyéb adatokat (iskola, felkészítő tanár, stb.) NE tüntessenek fel!

A benyújtandó pályamű terjedelme:

 • a prezentáció terjedelme: maximum 15 dia
 • a film vagy animáció hossza: maximum 5 perc és a kiegészítő prezentáció 4-7 diából álljon.

--------------

Feltöltés

(Amennyiben Prezi prezentációt készített, annak linkjét írja szöveges dokumentumba és itt azt a dokumentumot töltse fel.)

01.08
Ösztöndíj pályázat 2019.02.01 - Időpontja: 2019.01.08.

Pályázati felhívás

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján a hallgatók konzultációs tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében.

Az ösztöndíjról: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot nyert el „Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében 3 kutatási pillér részeként a BME-n 15 témában, 6 tanszéken folyik kutatás a megadott témavezetők irányításával:

 1. pillér: Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság
 1. Dinamikus modellezés (Mezei Gergely, AUT)
 2. Programelemzési módszerek alkalmazása kártékony programok azonosítására és vizsgálatára (Buttyán Levente, HIT)
 3. Konvergens IoT megoldások - Egységes szoftverfejlesztési módszertan alapkutatási komponensei (Lengyel László, AUT)
 4. Anomizálás folyamatosan érkező adatokban (Dudás Ákos, AUT)
 5. Szolgáltatásbiztonság garantálása CPS rendszerekben (Pataricza András, MIT)
 1. pillér: Infokommunikációs hálózatok és kiberfizikai rendszerek   
 1. Valós idejű CPS rendszerek (Kovácsházy Tamás, MIT)
 2. „Felhő” alapú hálózati megoldások (Cloud Networking) (Maliosz Markosz, TMIT)
 3. Felhő alapú szolgáltatások minősége (Szeberényi Imre, IIT)
 4. SDR-alapú, nyílt IoT prototípus platform (Horváth Péter, HVT)
 5. Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák (Gerhátné Udvary Eszter, HVT)
 6. A digitális infrastruktúra szolgáltatási képességeinek fejlesztése és automatikus üzemeltetésének megalapozása (Do Van Tien, HIT)
 1. pillér: Intelligens adatelemzés
 1. Gyengén koherens sokdimenziós idősorok modellezése mély tanulással (Tóth Bálint Pál, TMIT)
 2. Intelligens adatelemzés a CPS-ben (Pataki Béla, MIT)
 3. Nagy adathalmazok (Big Data) komplex struktúráinak előrejelzése az adattudomány módszereivel (Szűcs Gábor, TMIT)
 4. Döntéstámogató módszerek dinamikus orvosi képalkotó berendezésekhez (Szirmay-Kalos László, IIT)

A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése a balatonfüredi térség fejlődésének, a régió informatikai fejlődésének támogatása.  Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetői közül legalább egy szakmai ajánlás szükséges. A pályázatokat 2019. január 23-án 16:00 óráig kell papír alapon benyújtani az Andrási Petra BME EIT 1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1 ép. C szárny 209. szoba címen.   A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. február 1. – 2019. augusztus 31. (maximum 7 hónap, de legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásáig)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft – 200.000 Ft/hó[1]

A pályázók köre: BME-n PhD képzésben aktív jogviszonyú nappali hallgatók, valamint azon legalább 3,5-es (görgetett) tanulmányi átlaggal rendelkező, utolsó kettő aktív félévükben legalább 40 kreditet teljesített aktív jogviszonyú nappali hallgatók, akik

a)      vagy mesterképzésen tanulnak,

b)      vagy az alapképzésen már specializációra kerültek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mentoroktató irányításával.

Bírálati szempont: szakmai tartalom/szakmai előzmény (téma, motiváció), tanulmányi előmenetel/tanulmányi eredmény, regionális kapcsolódás (konvergencia-régió, kiemelten Közép-Dunántúl).

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. január 29-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a pályázati adatlapon meghatározott e-mail címen kap értesítést.

A pályázati kiírás közzétételi helye: EIT honlap, VIK honlap, Neptun

 

2019. január

 

Dr. Jakab László

       dékán

 

[1] Bíráló Bizottság értékelése és javaslata alapján kerül megállapításra az egyes pályázóknak adható ösztöndíj összege a benyújtott pályázat alapján.

Oldalak